Personale

Tandlæge Mads Edeling (se kursusaktivitet)

Tandplejer Helle Bøystrup

Klinikassistent Gitte Petersen

Klinikassistent Margrethe Olsen